Goede gezondheidszorg is maar mogelijk met degelijk materiaal en mensen die dat goed kunnen onderhouden.

Het project Jenga Maarifa is er om ziekenhuizen in DR Congo en Burundi daarbij te helpen. Jenga Maarifa – ‘kennis opbouwen’ in het Swahili – is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met Artsen Zonder Vakantie.

 

 

Een lege batterij, een aerosoltoestel zonder masker, een operatielamp met maar één gloeilamp… Deze situaties kunnen we ons in de westerse gezondheidszorg nauwelijks voorstellen. Artsen en hulpverleners in Sub-Sahara Afrika kampen echter dagelijks met deze gebrekkige infrastructuur.

De WHO schat dat ongeveer 50 % van het medisch materiaal in ontwikkelingslanden niet functioneert, niet optimaal wordt gebruikt of niet wordt onderhouden. Apparatuur is verouderd, wisselstukken zijn te duur of niet voorhanden en technici krijgen geen trainingen.

Met Jenga Maarifa dragen we bij aan betere apparatuur en getrainde technici. Maak kennis met onze mensen en resultaten!

Vorming voor onderhoudstechnici

Wat we doen: onderhoudstechnici uit ziekenhuizen in DR Congo en Burundi nieuwe kennis en vaardigheden bijbrengen met een praktijkgerichte meerjarenopleiding.

De doelen van de opleiding: een betere theoretische kennis over medische apparatuur en energievoorziening, inzicht in het preventieve onderhoud van de apparatuur en vaardigheden om ze te herstellen.

 

Het juiste materiaal op de juiste plaats

Niet elk apparaat is nuttig in elk ziekenhuis.

Hoeveel spanning en vermogen zijn er op het lokale elektriciteitsnet? Die randvoorwaarden bepalen bijvoorbeeld welk type zuurstofapparaat bruikbaar is.

We maken daarom een standaardlijst op van welk materiaal in welke omstandigheden bruikbaar is. Zo kan iedereen die medisch materiaal naar het Zuiden wil sturen, zien of het materiaal ter plaatse gebruikt en hersteld kan worden.

Meer weten over goede uitrusting? Bestel de reportage ‘Goed uitgerust voor goede zorgverlening’. Bekijk alvast de trailer:

Medisch materiaal verzenden, hoe doe je dat?

Van stethoscopen en rolstoelen tot beademingsmachines. Vaak is medisch materiaal versturen een concreet antwoord op een kritieke toestand. Maar in de praktijk is dit niet zo eenvoudig.

Ongeveer driekwart van het materiaal dat in het kader van een solidariteitsactie wordt ingezameld en opgestuurd, blijkt nutteloos of onbruikbaar te zijn. Het lokale personeel kan het niet bedienen, of vervangstukken ontbreken zodat het niet hersteld kan worden. Daarom is het belangrijk om verder te gaan dan een schenking, en om een evenwichtige relatie met de partner uit te bouwen.

Wil jouw organisatie, bedrijf of vereniging medisch materiaal schenken op een zinvolle manier? Of ruimer bekeken, wil je je gezondheidsproject in het Zuiden een maximale impact geven?

Dan hebben we jullie het volgende te bieden:

  • Een werkbezoek waarin we samen bekijken of en hoe we je project kunnen versterken
  • Een debatavond over technische ondersteuning van ziekenhuizen in het Zuiden, met inleidende film en presentatie, begeleid door Artsen Zonder Vakantie
  • Een tentoonstelling over dit thema (9 panelen van 90 X 80 cm) met een vragenlijst die het parcours actief maakt
  • Een informatiefolder over dit thema (20 blz.)
  • Concrete technische ondersteuning op maat

Interesse? Vul dit formuliertje in.

Vragen? Contacteer Lieven D’Haese, projectcoördinator duurzaam materiaalbeleid bij Artsen Zonder Vakantie (lieven@azv.be) of Steven Andries, coördinator Noord-Zuidwerking provincie Vlaams-Brabant (016 26 73 53 – steven.andries@vlaamsbrabant.be).

Een project van…

Jenga Maarifa is een gezamenlijk project van de provincie Vlaams-Brabant en de ngo Artsen Zonder Vakantie.

 

Artsen Zonder Vakantie zijn 600 artsen, paramedici en technici die zich tijdens hun vakantie engageren om gedurende 2 tot 3 weken lokale collega’s in de partnerziekenhuizen van Sub-Sahara Afrika bij te staan en op te leiden. De organisatie werkt vanuit de overtuiging dat lokale medische partners in hun eigen gemeenschap zelf gestalte kunnen geven aan een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg.

www.artsenzondervakantie.be

Als één van de belangrijkste lifetechregio’s in Europa toont de provincie Vlaams-Brabant zich solidair met het Zuiden. De provincie investeert daarom structureel in aangepaste medische apparatuur en opleiding van technici. Want kwalitatieve zorgverlening is alleen mogelijk met gebruiksklare toestellen en een solide infrastructuur , onderhouden door goed opgeleide biomedische technici met voldoende praktijkervaring.

www.vlaamsbrabant.be